Výkopy a základová konstrukce RD Beňov

Průvodce montáže dřevostavby RD Beňov
11/12/2016

V listopadu 18. 11. 2016 jsme vytyčili a tím i zahájili výstavbu montovaného bungalovu v obci Beňov. V následujících dvou týdnech jsme pracovali na zhotovení základové konstrukce domu. Nejdříve jsme provedli skrývku ornice, poté byly vykopány základové pasy. Po navezení štěrkového lože, byl do základů uložen zemnící pás a následně proběhla betonáž. Následovalo uložení ztraceného betonového bednění, vybudování ležaté kanalizace, stěrkový zásyp až po konečné zabetonování základové desky.