Výkopy a zhotovení základové desky RD Sobůlky

Průvodce montáže dřevostavby RD Kupařovice
30/03/2017
Montáž dřevostavby RD Sobůlky
12/07/2017

Koncem měsíce března začala výstavba další montované dřevostavby, tentokrát v obci Sobůlky. Dům má dvě obytná patra, horní patro je podkrovní. Výška nadezdívky byla zvolena 110cm, pro větší využití podkrovního prostoru pod šikminami. Při provádění výkopů musela být část základové spáry zhotovena na více částí, z důvodu sousedního objektu, který byl bez základů. I přes všechna úskalí, která nám pozemek nadělil, se základová deska podařila dokončit v plánovaném čase.